Keşif Sergisi

Bilim Zeytinburnu’nda, Türkiye’de ve dünyada var olan farklı konulardaki gezici sergilerden oluşmuş ‘Bir Dünya Keşif’ isimli sergi alanında; Rezonans & Dalgalar, Görme & Algı, Elektrik & Manyetizma konularının işlendiği üç ana tema altında Dünya, Güneş Ay Sistemi, Vakumda Yolculuk, Lazerarp, Çarklar ve Dişli, Işık Masası, Merkezkaç Kuvveti, Su Tasarrufu, Kepler Yasası, Eğriler, Pikselleyin, Hareket Mekanik Sarkaçlar ve Manyetizma, Sürtünme Kuvveti, Dalga Üretimi, Sesli Borular, Deprem Oluştur, Hava Basıncı, Perspektif, Pedallı Dinamo, Olasılık, Mekanik, Devre Kurma, Kanat Kaldırma, Uydu-Gps olmak üzere 24 farklı sergi düzeneği yer almaktadır. Keşif sergisiyle ziyaretçi ve öğrencilerin derslerde görüp teorik anlamda bildikleri çeşitli konuları uygulamalı olarak deneyimlemelerini sağlayan bir sistemden oluşmaktadır.

Elektrik & Manyetizma kısmında çeşitli düzenekler bulunmaktadır. Örneğin manyetik sarkaç düzeneğiyle sarkacın alt kısmındaki tablanın içerisindeki mıknatıslar ile Sarkaç, mıknatısların yarattığı manyetik alan doğrultusunda, basit sarkaçtan farklı çeşitli karışık salınımlar yaparak sarkacın salınımın sonunda belli bir mıknatısa yakın olacak şekilde sabitlendiği gözlemlenmiş olmaktadır. Devre kurma düzeneğinde ise farklı enerji kaynakları bulunmaktadır. Bunlar güneş paneli, pil, güç kaynağı ve mekanik koldan oluşmaktadır. Bunları kablolar yardımı ile devreye taşıyıp, ampul, direnç gibi elemanları besleyerek devreyi kurmak için enerji kaynağının bir çıkışından devre tablasını bir kablo, o bölümde bağlı olan diğer bir soketin ucuna devre elemanının diğer ucunun bağlı olduğu soketin bağlı olduğu diğer soketten enerji kaynağının boş kalan soketine kablo çekilmesiyle farklı kaynaklar ile ampul yakılabilirken, dirençler üzerinde gerilimleri ölçülebilmektedir. Ayrıca dirençleri seri veya paralel bağlayabilerek kapasitörün doldurup boşaltımı gözlemlenebilmektedir.

Görme & Algı kısmında bulunan Newton’un topları düzeneğiyle enerji ve momentumun korunumunu prensibi çelik tellerle sarkıtılmış birden fazla çelik toptan oluşmuş düzenek ile gözlemlemek mümkündür. Oluşturulan deneyle ilk topun çekilip bırakıldığı anda hız kazanması sonucu hızın topun kütlesiyle çarpılmasıyla oluşan momentum diğer topa çarpmasıyla aktarılır ve sondaki topun ilk top hızıyla hareket ettiği gözlemlenerek enerji ve momentumun korunumu deney düzeneğiyle gözlemlenmiş olmaktadır.

Rezonans & Dalgalar kısmında bulunan boyuna ve enine dalga oluşumlarının gözlemlendiği düzenekler bulunmaktadır. Dalgaları incelemek amacı ile tasarlanmış eğlenceli ve kullanışlı dalga modelinde, yakın aralıklarla oluşturulan çubuklara ince bir burulma teli takılmıştır. Burulma teli enerjiyi bir çubuktan diğerine aktararak çubuk uçlarının enlemesine hareketi, dalga yansımasını, enine dalgaları ve kısmi yansımasını açıkça göstermektedir. Diğer bir düzenek üzerinde ise bir mil üzerine karşıt şekilde yerleştirilmiş metal çubuklar bulunmaktadır. Düzenek ile birlikte verilen farklı boylardaki miller ile düzenek üzerindeki kol çevrildiğinde disklerin periyodik hareketi sayesinde enine dalga hareketi meydana gelir. Düzeneğin üzerine geçirilen millerin alt kısımda bulunan çubuklar disklerin aşağı yukarı hareketi ile boyuna dalga hareketi meydana gelmesi gözlemlenmektedir. Sesli borular düzeneğiyle ise farklı boylarda borulardan oluşan düzenek üzerinde bulunan uzun borular düşük frekanslı bas (kalın) sesleri; kısa borular ise tiz (ince) sesleri kuvvetlendirilerek kulağınızı düzenekteki borulara sırayla dayadığınızda çevrenizdeki bas ve tiz sesleri rahatlıkla duyabileceği ve ayırt etmeyi gözlemlenmesi sağlanmaktadır.


KEŞİF SERGİSİ MEKANİZMALAR

 • Dünya
 • Güneş Ay Sistemi
 • Vakumda Yolculuk
 • Lazerarp
 • Çarklar ve Dişli
 • Işık Masası
 • Merkezkaç Kuvveti
 • Su Tasarrufu
 • Kepler Yasası
 • Eğriler
 • Pikselleyin
 • Hareket Mekanik Sarkaçlar ve Manyetizma
 • Sürtünme Kuvveti
 • Dalga Üretimi
 • Sesli Borular
 • Deprem Oluştur
 • Hava Basıncı
 • Perspektif
 • Pedallı Dinamo
 • Olasılık
 • Mekanik
 • Devre Kurma
 • Kanat Kaldırma
 • Uydu-Gps

Bilim Zeytinburnu Eğitim Desteği Veren Kurumlar