Doğa Bilimleri Atölyesi

Öğrencilerimiz ekoloji, fizik, kimya ve insan biyolojisi alt dallarını öğreniyor.

EĞİTİME KATIL

Ekoloji Atölyeleri

Canlılara ve canlıların doğayla olan ilişkisine odaklanır. Öğrenciler mikroskop altında bitkiler, mantar ve hayvanlar âleminden çeşitli canlıları inceler ve eğlenceli etkinliklerle öğrendiklerini ürüne dönüştürürler. Örneğin bu atölyelerde; tohumlar, çiçekler, mantarlar, kuşlar, böcekler, doğadaki döngüler, kayaçlar ve permakültür gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca, belirli günlerde doğa gözlemleri ve doğa gezileri yapılmaktadır

Fizik Atölyeleri

Öğrencilerin deneyler yaparak içinde bulunduğumuz evrenin işleyişi hakkında fikir yürütmesini ve her gün çevrelerinde gördükleri olayların nedenini sorgulamasını hedeflemektedir. Örnek olarak bu atölyelerde; kuvvet, enerji, hareket, dalgalar, optik, elektrik ve manyetizma alanlarına ait deneyler yapılmaktadır.

Kimya Atölyeleri

Öğrencilerin madde ve maddenin özelliklerini çeşitli deneyler aracılığıyla keşfetmesini hedefler. Örnek olarak bu atölyelerde; maddenin özellikleri, atom, molekül, kristaller, kimyasal tepkimeler ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Bunun yanında öğrenciler parfüm, diş macunu, krem atölyelerine katılarak kendi ürünlerini yaparlar.

İnsan Biyolojisi Atölyeleri

İnsan fizyolojisi ve insan anatomisine odaklanmaktadır. Örnek olarak bu atölyelerde; hücreler, dokular, organlar, endokrin sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, genetik, duyu organları, tıp teknolojileri gibi gözlem ve etkinlik merkezli eğitimler verilmektedir.


ATÖLYE TEMALARI

6-8 Yaş
9-11 Yaş
12-14 Yaş
 • Kuvvet- Enerji İlişkisi
 • Doğadaki İşleyiş
 • Bakterileri Tanıyalım
 • Eczacılık
 • Yönünü Bulma
 • Doğa Gözlemleri
 • Vücudumuzu Tanıyalım
 • Evimizdeki Kimya
 • Canlıların Birbirleriyle İlişkileri
 • Atomlar ve Moleküller
 • Basıncın Etkileri
 • Batma-Yüzme Olayı
 • Kuvvet- Enerji İlişkisi
 • Kodlama
 • Yazılım
 • Eczacılık
 • Evimizdeki Kimya
 • Atomlar ve Moleküller
 • Batma-Yüzme Olayı
 • Hareket
 • Işık ve Optik
 • Paleontoloji Bilimi
 • Doğal Olaylar
 • Doğadaki Sistemler
 • Kuvvet- Enerji İlişkisi
 • Eczacılık
 • Evimizdeki Kimya
 • Atomlar ve Moleküller
 • Kalıtım
 • Hücre
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Tıp Teknolojileri
 • Böceklerin Yapısı
 • Doğa Tasarımları
 • Taşlar ve Kayaçlar
 • Permakültür
 • Optik
 • Vücudumuzdaki Sistemler
 • Hareket

Bilim Zeytinburnu Eğitim Desteği Veren Kurumlar