Başkandan

Bilim ve teknoloji çalışmalarına öncülük edebilecek nesiller yetiştirmek...

BAŞKANA ULAŞIN

Sevgili Gençler,

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran, onu yaratılmışların en şereflisi kılan özelliklerinden birisi de keşif duygusudur. Keşif duygusu, insana hem ruh hem de madde dünyasındaki varlık ve olayları incelemeye; olan biten her şeyin neden olduğunu, başka türlü nasıl olabileceğini, kendisinin bütün bu akış içerisindeki yerinin ne olduğunu merak etmeye motive eden duygudur. Tarih boyunca atalarımızı, değişime, gelişime, yeniliğe yönelten de herhalde budur. Büyük bir coşkuyla hayata geçirdiğimiz Zeytinburnu Bilim Merkezinde, bizlerin amacı da çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her bireyinde keşif duygusunu ve farkındalığı arttırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmektir.

Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Deneyap Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve Tasarım Atölyesi olmak üzere altı farklı atölyede eğitimler vermeye başlayan merkezimizde merak eden, analiz yetenekleri gelişmiş, etrafına duyarlı, kendisine kadar gelen insanlık mirasını devralıp onu yukarılara taşıyacak gençlerimizle buluşacağımız ve onların kendi potansiyellerini keşfettikleri hikâyelerine ortak olabileceğimiz için çok mutluyum.

Bilim ve teknoloji çalışmalarına öncülük edebilecek nesiller yetiştirmek...

BAŞKANA ULAŞIN

Bilim Zeytinburnu Eğitim Desteği Veren Kurumlar